Resultat

Gennemsnitsfart er udregnet ud fra starttid til sluttid, fratrukket 1 time for alle hold som transfer over og klargøring over Storebælt.